MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

מטען שהלך לאיבוד, ניזוק, שאיחר להגיע

1. כבודה מותרת

 

אינה אחראית לאבדון, פגיעה ואיחר הובלת כל סחורה הלא עמידה.   Myway Airlines בבקשה לקבל בחשבון, ש

וגם לפגיעה שתיגרם מחפצים שבריריים, נוזלים או מוצרים המתקלקלים מהר מדי; אין אחריות לאבדון, פגיעה או איחור של: תרופות, מכשירים אורתופדיים (כלי כירורגיה), כספים, תכשיטים, חפצי כסף, מסמכי הסכם, ניירות ערך, מסמכי עבודה/מסמכים אישיים, משקאות חריפים, ספרים/כתבי יד, משקפיים, מפתחות, פרסומות, פרויקטים, ציורים/יצירות אמנות, ציוד לשכפול קול, דגימות עסקים, כלי צייר, חפצי אנטיקה, דברים משפחתיים, חפצי אסיפה, מתכת/אבן יקרה, מכשירי צילום/אודיו/וידאו ומרכיבי ציודם, מכשירי מחשבים, מרכיביהם/אספקת תוכנות, מרכיבים/ציוד אלקטרוניים ועוד דברים יקרים או קניין מסחרי. תודה רבה על סבלנותך,

 

ההערה: חשוב שתשמרו על כל ההעתקים של המסמכים שנשלחו אלינו, קבלת המסמך אינה נחשבת להטלת האחריות. האחריות למטען הרשום שהלך לאיבוד או שנפגע הינה מוגבלת באמנה מתאימה המיישבת את הטיסות הבינלאומיות, באם לא הוצהר מראש על הערך הגבוה ושולם התשלום עבור הערך הנוסף. האחריות לפיצוי מתאים המוסדר על''פ האמנה המתאימה, כפופה לאמנות של ורשה ושל מונטריאול ולתנאי הובלה של חברת

.Myway Airlines

 עושה כמיטב יכולתה על מנת לדאוג למטענך הרשום. Myway Airlines אנחנו מעוניינים לשכנע אתכם, כי

אבל במעמד ההובלה והעיבוד בתנאים הסבירים, בלתי-אפשרי למנוע את הנזק הלא משמעותי הנגרם מהסיבות, שלא כפופות לבקרתנו. על מנת לשמור על מטענך אנו מציעים לך להשתמש באריזה המגנה או עגלה מתאימה.     אינה אחראית לנזק לא משמעותי והתעקמות המטען, דברMyway Airlines אנחנו רוצים להזהיר אתכם, שחברת

שאין לנו שליטה בו.

 

2.1. נזק קטן למזוודה

- נזק קטן לידיות ומנעולים נוספים;

- התעקמות קטנה במסגרת או במשטח;

- נזק קטן לרוכסן של המטען או לחבל הביטחון;

- לכלוך המטען בחומרים חבויים.

 

2.2. מטען אסימטרי

- מטען כבד בעל הנפח המיותר או הארוז באריזה מיותרת;

- הפגיעה בתוכן המטען בעקבות האריזה הלא מספיקה;

- החפצים שבמטען, השבריריים או הנרקבים מהר;

- תכשיטים וחפצים אישיים משמעותיים במטען רשום.

 

  1. מטען רשום

 

3.1. נזק

 אחראית להוצאות עבור שחזור או החלפה מתאימה של המטען. תשלום הפיצוי יתבצע לאחר Myway Airlines

אישור דוח הוצאות השחזור.

- הפיצוי המינימלי לשחזור המטען – 20 דולר ארה''ב

- הפיצוי המירבי לשחזור המטען – 50 דולר ארה''ב

באם הוצאות השחזור עולות על הסכום 50 דולר ארה''ב התיק יוחלף:

במידה והתגלה שמטענך ניזוק, אנא להשתכנע שעברת הליכים דלהלן:

- בדוק בסולם את משקל התיק;

;Myway Airlines - התיק נבדק ע''י נציג הקבלן של 

Myway Airlines- בבקשה למלא את טופס דרישת המטען ומסור אותו בהקדם למשרד של חברת

 המטפל במטענים, בצירוף המסמכים דלהלן:Myway Airlines המשרת ללקוחות או לכל משרד של

;(PIR)- חשבון נזק הקניין

- תלוש הנסיעה של כרטיס הטיסה שלך או תכנית קו נסיעה של כרטיס אלקטרוני;

- רשיון-כניסה;

- תוית זיהוי של מטען;

- קבלת התשלום בעד עודף המשקל (באם יש);

- צילום הדרכון.

 

 לא תהיהMyway Airlines ההערה: במקרה והוצאה תוית אחריות מוגבלת בשל הנזק ממקום המראה

Myway Airlinesאחראית. המטען הניזוק יהיה נגיש לערוך בדיקה בו. אנחנו מזהירים אותך, שחברת

אינה אחראית לחפצים ניזוקים המפורטים בפרקים – הגבלת האחריות למטען, שחרור מאחריות.

לא הצלחתם להגיש את המסמכים הנ''ל תוך 7 ימים מיום ההנחתה, העניין ייחשב לנסגר והטענות לא יתקבלו עוד.

 

3.2. מטען שהלך לאיבוד/מטען שהגיע מאוחר

חלפו שבעה ימים ושוב נמנה מטענך לנאבד, אנו נשלח לך את טופס "דרישת המטען". במידה ונכשלו כל החיפושים, הטופס  הנ''ל ייחשב לבקשתך על פיצוי. הטופס יעזור לנו לאתר את מטענך ולקבל כל פיצוי בקשר        כולל המסמכים Myway Airlinesלמטענך. בבקשה למלא את הטופס הנ''ל ולמסור בהקדם למשרד של

המפורטים להלן, אי-הגשת המסמכים האלה תשפיע על הטיפול בדרישתך:

;(PIR)- חשבון נזק הקניין

- תלוש הנסיעה של כרטיס הטיסה שלך או תכנית קו נסיעה של כרטיס אלקטרוני;

- תוית זיהוי של מטען;

- קבלת התשלום בעד עודף המשקל (באם יש);

- דוח המומחה על ערך הנזק או האבדון (באם יש);

- מכתב המאשר את מחירי החפצים שהיו במטען (באם יש);

- צילום הדרכון.

לא הוצהר מראש על הערך הגבוה והתבצע תשלום המע''מ, האחריות למטען הרשום שהלך לאיבוד או שניזוק תוגבל על סמך האמנה המתאימה המיישבת טיסות בינלאומיות. והאחריות לפיצוי המתאים המוסדרת על סמך האמנה המתאימה הינה כפופה לאמנות ורשה ומונטריאול (20 דולר ארה''ב על קילו).

Myway Airlinesלאחר המצאת כל המסמכים אנא מסור אותם למשרד שירות הלקוחות של חברת

 המטפל במטענים. לא הצלחתם להגישMyway Airlinesאו שאתה יכול להעביר אותם לכל משרד של

את המסמכים הנ''ל תוך 21 ימים מיום ההגעה אנחנו נשקול שהחזרת את קניינך בדרך אחרת והעניין ייחשב כנסגר.

 

  1. מטען יד

 אינה אחראית לכל אבדון או נזק שייגרם למטען יד (לא רשום), באם דבר זה לא התרחשMyway Airlines

בגלל רשלנותנו. במקרה כזה האחריות למטען מוגבלת על סמך האמנה המתאימה המיישבת טיסות בינלאומיות. והאחריות לפיצוי המתאים המוסדרת על סמך האמנה המתאימה הינה כפופה לאמנות ורשה ומונטריאול (20 דולר ארה''ב על קילו).

X