MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

על החברה

 היא חברת התעופה הגיאורגית החדשה בעלת חבילת השירותים המלאה המתבססת בנמל התעופה Myway

הבינלאומי של טביליסי.

 .(OL) ורישיון עבודה    (AOC) לחברה הוקנתה בתחילת השנה הזאת תעודת מבצעת התעופה

עתה החברה מבצעת שירותים קבועים לכיוונים שונים כולל טיסות  צ'רטר.

 שייכים שני המטוסים מסוג בוינג 737-800 המצויידים ב-8 מושבי עסקים ו168 מושבי תיירים.Myway לחברת

 מבטיחה טיסות בטוחות ונוחות מגיאורגיה לכיוון אירופה, מזרח מרכזי, אסיה וחבר המדינות.Myway

 יש אסטרטגיה של פיתוח לטווח ארוך המרוכזת בדבר, שיהפוך את נמל התעופה של טביליסיMyway לחברת

עתה בחברה הצעירה מועסקים 150 עובדים. עם הגדלת צי האוויר והרשת מספר זה יגדל וילך משמעותית.

 העיסוק שלה מרוכז בארבעת העקרונות העיקריים:Myway בהתאם לתכלית חברת

מחירים סבירים, שירות ידידותי וגמיש, גישה המוכוונת לצרכן, ביצוע עסק אתי וצודק .

X