MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

עם התינוק

נסיעה עם תינוק

תינוק הוא קטין שעוד לא מלאו לו שנתיים.

ההערה: במקרה ומלאו לילד שנתיים דווקא בזמן הטיסה יינתן לו כרטיס בהתאם למחיר הקבוע לילדים.

פרט למקרים רפואיים לא יורשה תינוק בגיל כולל 7 ימים.

תינוק אחד ילווה ע''י גוף שגילו יותר מ-18 שנים (16 שנים באם מדובר על בן משפחה).

הכמות המירבית של התינוקות המועברים תוסדר על פי כמות הציוד, החבלים ובקבוקי החמצן בשביל התינוקות.

כמות התינוקות המירבית המורשה במטוס מדגם בוינג 737 הינה 10.

אין לתינוק מושב נפרד.

ההערה: התינוק לא יושב בשורה של יציאת החירום.

 

סל התינוק (של הנוסע)

- אפשר להשתמש בו , כשהסימן "חבר חגורה" לא מודלק;

- המידות לא יעלו על מידות מושב / סל הילדים של המטוס;

- בשורה ראשונה בכל תא יש לשים את סל התינוק על הרצפה;

- העברת סל התינוק הפרטי בחינם.

 

הוראה: במעמד ההרשמה מומלץ לנוסעים לעבור את הליך "הובלה למטוס" ולשים את הסל בתא המטען, במקום האפשרי.

כיסא התינוק בסגנון המכונית

- אסור להשתמש בו בעת המראה והנחתה;

- כיסא התינוק יהיה מצוייד בחבלים;

- החלק התחתון של כיסא התינוק לא יעלה על 40/15.7 אינטש, כדי שיתאים לכל מושב בכל תא נוסעים.

- המבנה יתחבר למושב בבטיחות ולא יפריע ליישוב המושב שלפניו;

- כיסא הילד בסגנון המכונית לא יוצב ביציאת החירום וגם בשורות הנמצאות לפני ואחרי יציאת החירום;

- העברת כיסא הילדים בסגנון מכונית חינם.

 

 

עגלת ילדים

- אפשר להכניס לכניסת המטוס;

- בהרשמה ייעשה סימון של העגלה;

- תוכנס לתא המטען עם התוית "אספקה במטוס";

- העברת עגלת הילדים היא חינם.

X