MYWAY AIRLINES

MYWAY SERVICES

ציוד הספורט

אופניים

להלן מדובר על אופניים כיחידה אחת:

- אופניים בעלי אוכף אחד (לתיירות או למרוץ אופניים) ללא מנוע;

- אופניים בעלי שני אוכפים.

 

רישוי

צריך להודיע מראש על מנת לשריין.

ההערה: מתאים ליישום אופניים מדגם קודייר אס.אס. אר (לאופניים עם אוכף אחד)

ההערה: מתאים ליישום אופניים מדגם קודייר אס.אס. אר "ספאק" (לאופניים עם שני אוכפים)

 

ציוד סקי שלג, סקי מים

ציוד סקי שלג

פריט אחד של ציוד שלג כולל:

- זוג מגלשיים;

- זוג מקלות סקי;

- זוג נעלי סקי;

- סנובורד אחד;

- זוג מגפיים.

 

ציוד סקי מים

ציוד סקי מים כולל:

- זוג מגלשיים;

- מגלש סלאלום.


דרישות הכרוכות באריזה

האריזה צריכה על מנת לשמור על הציוד וגם למנוע פגיעה במטען אחר.

 

מגבלות הכרוכות בקבלה

אין מגבלה על פי סוג המטוס. הצופן הנדרש

.SSR SPEQ-SKI

 

המגבלות יכולות להיות שונות זו מזו בטיסות בעלות הצופן המתקבל, המתבצעות ע''י ההסעה האחרת.

- הידיות צריכות להיות מחוברות למסגרת;

- הדוושות יוסרו;

- יש לארוז בקרטון או בתיק פלסטיק מיוחד

אין מגבלה לפי סוג המטוס.

ההערות:

מחלקת המטען היא מבוקרת במעמד ההזמנה דרך ההודעה מראש.

המגבלות יכולות להיות שונות זו מזו בטיסות בעלות הצופן המתקבל, המתבצעות ע''י ההסעה האחרת.

 

ציוד הגולף

ציוד הגולף כולל:

- תיק גולף אחד;

- מקלות/כדורי גולף;

- זוג נעלי גולף.

 

רישוי

אין מגבלה על פי סוג המטוס. הצופן הנדרש

.SSR SPEQ-SKI

 

המגבלות יכולות להיות שונות זו מזו בטיסות בעלות הצופן המתקבל, המתבצעות ע''י ההסעה האחרת.

 

ציוד ספורט במידות גדולות

ציוד ספורט המפורט להלן נמנה לציוד במידות גדולות (עולה על 158 ס''מ):

- ציוד סרפינג כולל חמישה מרכיבים עיקריים: גלשן, מפרש, תורן, קורת תורן ומשען תורן;

- גלשן;

- ציוד קפיצה במוט;

- דלטלאן;

- פלנר;

- חקות גדולות.

רישוי

אספקת המידע על ציוד הספורט בעל המידה הגדולה תתבצע מראש, בזמן השרייון.

 

 הצופןSSRההערה: לשימוש

SPEQ

 

באם ציוד הספורט לא נארז באריזה מיוחדת, אז מוכרח לארוזו באריזה מגנה.

 

מגבלות

לא נמסר מידע מראש תסורב הובלת ציוד הספורט הגדול (הבקרה מתבצעת ע''י מחלקת ההזמנות).

המגבלות עלולות להיות שונות זו מזו בטיסות בעלות הצופן הקביל הנעשות ע''י המוביל האחר.

במקרה של הובלת אינטרליין אנא בדוק את נוהל המוביל המתאים.  

X